ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 พฤษภาคม 2566
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณ ลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)09 กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256602 กุมภาพันธ์ 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)30 มกราคม 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 ธันวาคม 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 ตุลาคม 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ตุลาคม 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U บริเวณซอยท่าเรือ 2 (ข้างบ้านช่างหมี) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)06 ตุลาคม 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัว U บริเวณซอยท่าเรือ 1 (ข้างร้านป้าน้อย) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)03 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 กันยายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256526 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U บริเวณซอยท่าเรือ 1 (ข้างร้านป้าน้อย) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)21 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U บริเวณซอยท่าเรือ 2 (ข้างร้านช่างหมี) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding)21 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการต่างๆในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงคัดแยกขยะมูลฝอยรวมของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์14 กันยายน 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256624 สิงหาคม 2565
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน บง-8680 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5720 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถังเก็บน้ำแชมเปญบ่อบาดาลวัดคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมเสาไฟฟ้าส่องสว่างขนาดสูง 9.00 เมตร ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการดูแลและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 2-3.11 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการดูแลและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (อายุระหว่าง 2-3.11 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 เมษายน 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่กำหนด)29 กันยายน 2565
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.40 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. บริเวณซอยท่าเรือ 1 (ข้างร้านป้าน้อย) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 21 กันยายน 2565
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.40 ม. ยาว 73.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. บริเวณซอยท่าเรือ 2 (ข้างร้านช่างหมี) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 21 กันยายน 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองใหญ่14 กันยายน 2565
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 1.40 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร บริเวณซอยท่าเรือ 1 ข้างบ้านป้าน้อย ม.3 07 กรกฎาคม 2565
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์13 มิถุนายน 2565
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์13 มิถุนายน 2565
ดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง 1.40 ม.ยาว 73.00 ม.ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. บริเวณซอยท่าเรือ 2 ข้างบ้านช่างหมี ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด30 พฤษภาคม 2565
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจรบริเวณถนนเทศบาล 11 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร30 สิงหาคม 2564
งานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่21 กรกฎาคม 2564
โครงการก่อสร้างราวกันตกพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่างบริเวณแนวกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลคอลงใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด14 กรกฎาคม 2564
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
2,053
ปีนี้
8,058
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
17,862
ไอพี ของคุณ
18.207.240.77
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 49 107 307 2,053 8,058 6,972 17,862 18.207.240.77