ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนางสาวรุ่งรัตน์ ถนอมสิน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวโสภา ทองนำ
นักทรัพยากรบุคคล (ชำนาญการ)จ่าเอกธัญญะ กิจนุเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ)


นายพพรัตน์ ปฏิญาณกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอนุสรณ์ เจริญมี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทิสานาต วิเศษฤทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายศิริชัย ไชยโย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวพรพรรณ ศิริ
พนักงานวิทยุ


นางสาวมัณฑนา ผลาเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวมินตรา แซ่โหงว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายนพิธ แสนสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอุทัย ขนรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประสาร มะโนธรรม
พนักงานดับเพลิง


นายอภิชาต สุภารัตน์
พนักงานดับเพลิง


นายสมชาย สุขวารี
คนงานทั่วไป


นายเดชา ฝอยทอง
พนักงานดับเพลิง


นายภักดิ์ภูมิ ธงพิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเครือวัลย์ ปันทราย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
358
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 358 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64