ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


นางสาวโสภา ทองนำ
นักทรัพยากรบุคคล(ชำนาญการ)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสุราวรรณ์ พวงพันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่าเอกธัญญะ กิจนุเคราะห์
นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญการ)


นายพพรัตน์ ปฏิญาณกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายอนุสรณ์ เจริญมี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทิสานาต วิเศษฤทธิ์
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายศิริชัย ไชยโย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางสาวพรพรรณ ศิริ
พนักงานวิทยุ


นางสาวมัณฑนา ผลาเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวมินตรา แซ่โหงว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายนพิธ แสนสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอุทัย ขนรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายประสาร มะโนธรรม
พนักงานดับเพลิง


นายอภิชาต สุภารัตน์
พนักงานดับเพลิง


นายสมชาย สุขวารี
พนักงานดับเพลิง


นายเดชา ฝอยทอง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวเครือวัลย์ ปันทราย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 100 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28