ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ1
พิธีปิดโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

17 มีนาคม 2566 พิธีปิดโครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิราลงกรณ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน โดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมกับวัดคลองใหญ่, เทศบาลตำบลหาดเล็ก, โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่, โรงเรียนบ้านหาดเล็ก, โรงเรียนบ้านคลองมะขาม และโรงเรียนบ้านโขดทราย จัดอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ วัดคลองใหญ่ ได้รับเกียรติจากนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ

17 มีนาคม 2566

โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรมฯ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

15 มีนาคม 2566 โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิราลงกรณ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน โดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมกับวัดคลองใหญ่, เทศบาลตำบลหาดเล็ก, โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่, โรงเรียนบ้านหาดเล็ก, โรงเรียนบ้านคลองมะขาม และโรงเรียนบ้านโขดทราย จัดอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 ณ วัดคลองใหญ่ ได้รับเกียรติจากนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

15 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มประมงพื้นบ้าน,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

8 มีนาคม 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มประมงพื้นบ้าน...เทศบาลตำบลคลองใหญ่ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มประมงพื้นบ้าน (การฝึกทำเรือไฟเบอร์กลาสจากใยแก้วและเรซิ่น) โดยนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายกิจจา สังข์ทอง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร อาจารย์เปรม บำรุง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด อำเภอบ่อไร่ มาถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอน และวิธีการ ณ บริเวณคานเรือประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 3 #ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ สร้างองค์ความรู้#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่#เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

08 มีนาคม 2566

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

7 มีนาคม 2566 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอคลองใหญ่ ครั้งที่ 8 จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

07 มีนาคม 2566

โครงการ บ้านสะอาด เทศบาลตำบลคลองใหญ่,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
1 มีนาคม 2566 โครงการ บ้านสะอาด เทศบาลตำบลคลองใหญ่ Big cleaning day ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และนายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 7 ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทำความสะอาดในเขตพื้นที่นี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง กำหนดทำกิจกรรมในทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ และเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ภายใต้โครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด"#ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ร่วมด้วยช่วยกัน#จัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่#เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
01 มีนาคม 2566

ร่วมการประเมินนักเรียน,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566 ร่วมการประเมินนักเรียน....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลในการประเมินคัดเลือกนักเรียน นายเสกสรรค์ สุขสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการต้นกล้าคุณธรรม,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการต้นกล้าคุณธรรม.... ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการต้นกล้า คุณธรรม โดยนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย นางสาวยุพิน ลาภธำรงค์ ครู คศ.๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองเข้าร่วมในโครงการฯ โดยในกิจกรรมโครงการฯได้นิมนต์พระครูวินัยธรไอซ์ (ชินวโร) รองเจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ เป็นพระวิทยากร ให้ความรู้ เทศนาหลักธรรมสำหรับเด็กเล็ก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้นำไปเป็นแนวทางในการปฎิบัติในชีวิตประจำวัน
22 กุมภาพันธ์ 2566

 บ้านสะอาด เทศบาลตำบลคลองใหญ่,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ บ้านสะอาด เทศบาลตำบลคลองใหญ่ Big cleaning day ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาด ถนนหน้าตลาดสดฯและบริเวณพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ซึ่งกิจกรรมทำความสะอาดในเขตพื้นที่นี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง กำหนดทำกิจกรรมในทุกวันพุธ ของทุกสัปดาห์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ และเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด ภายใต้โครงการ "บ้านสะอาด เมืองตราดสวยสงาด"#ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ร่วมด้วยช่วยกัน#จัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่#เหตุสาธารณภัย แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
22 กุมภาพันธ์ 2566

บริการประชาชน,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
14 กุมภาพันธ์ 2566 บริการประชาชน...เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่บริการประชาชน ตัดกิ่งไม้ บริเวณข้างร้านลาบอุดร เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตราย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่#ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่#ให้เราได้ดูแล#สอบถามรายละเอียด งานรับบริการต่างๆ โทร 039-581494/091-0396477#เหตุสาธารณภัยต่างๆ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
14 กุมภาพันธ์ 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2566 มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ร่วมด้วยนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอุตสาหะ บุญลพ รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้นจำนวน 51 ราย โดยในวันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือชุดแรก จำนวน 29 ราย ซึ่งเทศบาลตำบลคลองใหญ จะทยอยมอบเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบเหตุจนครบทุกราย
10 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการ ศพด.ปลอดโรค,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
8 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ ศพด.ปลอดโรค....ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวยุพิน ลาภธำรงค์ ครู คศ.๑ รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กรู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง และ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้อย่างถูกวิธี
08 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับคณะผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวณ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
8 กุมภาพันธ์ 2566 ต้อนรับคณะผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวณ....นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และรองประธานสภาเทศบาล ให้การต้อนรับ นาวาเอกศรยุทธ พุ่มสุวรรณ์ ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวณชายแดน และคณะในโอกาสที่ขอเข้าพบ เพื่อแนะนำตัว และประสานการทำงานต่างๆร่วมกัน
08 กุมภาพันธ์ 2566

เหตุบ้านทรุดตัว,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
7 กุมภาพันธ์ 2566 เหตุบ้านทรุดตัว....นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เดินทางดูบ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 7 เกิดการทรุดตัว เบื้องต้นนายกฯได้สั่งการให้ปิดกั้นบริเวณใกล้เคียง ป้องกันการเกิดเหตุการณ์อันตราย ให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯลงพื้นที่ เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะใช้เส้นทางสะพานที่จะผ่านบ้านที่เกิดเหตุ สัญจรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทนก่อน เป็นการชั่วคราว โดยช่วงบ่ายวันนี้ คณะผู้ช่วยโยธาฯจังหวัดได้เดินทางมาดูบ้านที่เกิดเหตุ ร่วมกับนายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีฯและเจ้าหน้าที่ เพื่อหาแนวทางเร่งด่วนในการดำเนินการต่อไป
07 กุมภาพันธ์ 2566

พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
7-9 กุมภาพันธ์ 2566 พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ดำเนินการพ่นหมอกควัน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการเกิดไข้เลือดออก และโรคอื่นๆที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกัน - ควบคุมการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ได้จัดทำในรอบทุกๆ 3 เดือน#ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ให้เราได้ดูแล#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
07 กุมภาพันธ์ 2566

ลงพื้นที่มอบชุดปฐมพยาบาล ม.3,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
1 กุมภาพันธ์ 2566 ลงพื้นที่มอบชุดปฐมพยาบาล ม.3....นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายนพพร หาญเหี้ยม รักษาการสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ นายนพพร คชรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ และพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่ในหมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มอบชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป และครอบครัวที่มีผู้พิการ จำนวน 104 ครอบครัว ซึ่งชุดปฐมพยาบาลดังกล่าว ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ และสำหนับกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลคลองใหญ่นั้น ได้มีการจัดตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยได้สนับสนุนงบประมาณร่วมกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการ ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ-ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อใช้ดูแลพี่-น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่#ทีมเทศบาลตำบลคลองใหญ่#ให้เราได้ดูแล#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของของราษฎรในพื้นที่#ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง
01 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (248 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
361
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 361 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64