ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


1
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

21 ตุลาคม 2566 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดทำ"โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ควรได้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ กล่าวพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และผู้สูงอายุ เข้าร่วมในกิจกรรม ได้รับเกียรติทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลคลองใหญ่ สันทนาการและให้ความรู้ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องจัดขึ้นในทุกเดือน ในครั้งหน้ามีกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

21 ตุลาคม 2566

ร่วมงานพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

13 ตุลาคม 2566 ร่วมงานพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ นำโดยนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมกิจกรรมเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในเวลา 07.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ โดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี

13 ตุลาคม 2566

ต้อนรับปลัดเทศบาลย้ายมาดำรงตำแหน่ง,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

9 ตุลาคม 2566 ต้อนรับปลัดเทศบาลย้ายมาดำรงตำแหน่ง....นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ นายนิติธร รัตนธรรม ปลัดเทศบาล และคณะที่ร่วมเดินทางมาส่ง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

09 ตุลาคม 2566

ร่วมทำบุญประจำปี,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

5 ตุลาคม 2566 ร่วมทำบุญประจำปี...นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานจุด ธูป เทียน ในงานพิธีทำบุญประจำปี โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เข้าร่วมในงานพิธีดังกล่าวด้วย

05 ตุลาคม 2566

ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

5 ตุลาคม 2566 ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7....นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ณ ศาลาหมู่บ้าน ในชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีนายโอภาส บำรุงการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 เป็นผู้ดำเนินการประชุม

05 ตุลาคม 2566

เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตลาด1),เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

2-3 ต.ค.66 เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตลาด1)

03 ตุลาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

29 กันยายน 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่.....เมื่อเวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ การประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย

#เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โทร 039-581494/0910396477

#ให้เราได้ดูแล #เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของราษฎรในพื้นที่

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 039-581492 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

29 กันยายน 2566

มอบหนังสือขึ้นทะเบียนยกเว้นการเสียค่าตอบแทนรายปี,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

29 กันยายน 2566 มอบหนังสือขึ้นทะเบียนยกเว้นการเสียค่าตอบแทนรายปี....คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนมอบหนังสือขึ้นทะเบียน ให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมเจ้าท่า (ภาพถ่ายเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือบางส่วน) ในการขอเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำ (บ้านในน้ำ) เป็นหนังสือขึ้นทะเบียน กรณีสร้างก่อน 18 กุมภาพันธ์ 2515 โดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ทำยกเว้น การเสียค่าตอบแทนรายปี ให้กับผู้ที่ได้รับหนังสือขึ้นทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมเจ้าท่าแล้วทุกราย #เทศบาลตำบลคลองใหญ่ 039-581494/0910396477

#ขอขอบคุณ กรมเจ้าท่า / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด

#ให้เราได้ดูแล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรในพื้นที่

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โทร 039-581492 ตลอด 24 ชั่วโมง.

29 กันยายน 2566

ร่วมกิจกรรม วันธงชาติไทย,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

28 กันยายน 2566 ร่วมกิจกรรม วันธงชาติไทย....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้นายอนุสรณ์ เจริญมี เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย หน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่ เนื่องใน วันธงชาติไทย โดยมีนายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม

28 กันยายน 2566

MOU โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

27 กันยายน 2566 MOU โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ศาลาศิริวงศ์ วัดคลองใหญ่ มีตัวแทนดังนี้พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ นางสาวกัญชพร ปารเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ นางสาวยุพิน ลาภธำรง ครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ นายธนวุฒิ ธนากิจ กำนันตำบลคลองใหญ่ จากนั้นเป็นกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด บริเวณวัดคลองใหญ่

#เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ให้เราได้ดูแล

#เหตุสาธารณภัยต่างๆ แจ้งงานป้องกันฯ 039-581492 ตลอด 24 ชม.

27 กันยายน 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการ Care Giver,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

26 กันยายน 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการ Care Giver....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุน การจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยมีนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมประธานฯได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินในการนำไปบริหารจัดการต่างๆ

26 กันยายน 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

25 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยมีนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมประธานฯได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งชี้แจงระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และสถานะทางการเงินของกองทุนฯ

25 กันยายน 2566

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

21 กันยายน 2566 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จัดทำ"โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ควรได้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ มีนายอนุพันธ์ เลิศสิทธิกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และมีผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ เข้าร่วมในกิจกรรม โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลคลองใหญ่

21 กันยายน 2566

 ลงพื้นที่หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

19 กันยายน 2566 ลงพื้นที่หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้นางชนกนันท์ ประทีปาระยะกุล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และจ่าเอกธัญญะ กิจนุเคราะห์ นักพัฒนาชุมชนฯเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่ อสม. สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด หาแนวทางให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ กรณีนางสาวระวีพรรณ ฉัตรปัญญา ราษฎรชุมชนตลาดสด หมู่ที่ 2

19 กันยายน 2566

ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
18 กันยายน 2566 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล....เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภายใต้การบริหารงานโดย นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ได้มอบหมายให้นายสถบดี ดีหลาย รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VSC) ผ่านระบบ DOPA Channel ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่
18 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 22  (317 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 109 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28