ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ1
กิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy,เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th

นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อนำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส โดยมีการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จำนวน 42 คน

28 เมษายน 2566

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy),เทศบาลตำบลคลองใหญ่,klongyaitrat.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2566

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (2 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,720
เดือนที่แล้ว
2,091
ปีนี้
15,495
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
25,299
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 93 46 1,720 2,091 15,495 6,972 25,299 44.192.115.114