ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office

นายนิติธร รัตนธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

นางเบญจวรรณ วิศวเวช
รองปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

นางสาวโสภา ทองนำ
นักทรัพยากรบุคคล(ชำนาญการ)
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสุราวรรณ์ พวงพันธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกธัญญะ กิจนุเคราะห์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอดิเทพ โสจันทร์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวภัควลัญชญ์ ฮาดฟอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายนพรัตน์ ปฏิญาณกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวยุพิน ลาภธำรง
ครู คศ.1
นางสาวมัณฑญา ทองยัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอนุสรณ์ เจริญมี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายโอฬาร สุทธิมาลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่


นายอุตสาหะ บุญลพ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่


นายฉัตรนรินทร์ ฉัตรภูติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1


นายณัฐวัฒน์ เลื่อนประไพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1


นายมานพ ไชยศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1


นายศิริชัย จงประกอบกิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1


นายศุภวัฒน์ ชวิทย์ฤทัยกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 1


นายสุจินต์ สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2


นายสุภวัฒน์ คุ้มปลี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2


นายสิทธิกร เลิศสิทธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2


นายศิรพ สุขทั้งโลก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2


นายอัครเดช สังข์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เขต 2


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 107 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28