ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     ๑) ภูมิอากาศของปีปัจจุบัน (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๕ º C (๗ธันวาคม ๒๕๕๓) ต่ำสุด ๑๗.๒ º C (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ อุณหภูมิสูงสุด ๓๔.๓ º C (๑๘ มกราคม ๒๕๕๔) ต่ำสุด ๑๙.๓ º C (๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๒ º C (๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ต่ำสุด ๑๘.๑ º C (๑๗ มกราคม ๒๕๕๕)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด ๓๕.๔ º C (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
     ๒) ปริมาณน้ำฝนสูงสุด พ.ศ.๒๕๕๕ จากฝนรวมทั้งปี ๖๓๒๓.๖ มม.
          สูงสุดเดือนกันยายน ๑๙๒๐.๘ มม.
          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔๙๗๐.๘ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๔๓ มม.)
          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๕๒๒.๗ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๐๖ มม.)
          ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖๒๓๔.๘ ม.ม. (ฝนตกต่อวัน ๒๑๒ มม.)
๓) ทิศทางลมในแต่ละฤดู
    ฤดูร้อน - ลมแปรปรวนไม่แน่ทิศ ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
    ฤดูฝน - ลมตะวันตกเฉียงใต้ และฤดูหนาว - ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
การจัดการขยะมูลฝอย
    ๑) ปริมาณขยะ ๑๐ ตัน/วัน
    ๒) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม ๓ คัน (แยกตามขนาดความจุขยะ)
        ก. รถยนต์คันที่ ๑ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ ราคา ๗๒๙,๐๐๐.-บาท
        ข. รถยนต์คันที่ ๒ รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ราคา ๕๓๕,๐๐๐.-บาท
        ค. รถยนต์คันที่ ๓ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย ได้รับจาก กทม.เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔
        ง. รถยนต์คันที่ ๔ รถเก็บขนขยะแบบอัดท้าย จัดซื้อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ งบประมาณ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท
        จ. รถยนต์คันที่ ๕ เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ได้รับบริจาค จาก เทศบาลนครนครปากเกร็ด เมื่อปี ๒๕๕๑
    ๓) ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน ๕๐-๖๐ ลบ.หลา/วัน 
    ๔) ขยะที่กำจัดได้ จำนวน ๕๐-๖๐ ลบ.หลา/วัน  กำจัดขยะโดยกองในหลุมกำจัดขยะแล้วเผาเป็นครั้งคราว
    ๕) ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน ๕๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่หาดไพลิน ซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน
         - ห่างจากเขตท้องถิ่น เป็นระยะทาง ๒๐ กม.
        - ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว จำนวน ๖ ไร่
        - เหลือที่ดินกำจัดขยะ ได้อีก จำนวน ๔๔ ไร่
        - คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ๑๔ ปี
    ๖) สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
        - ที่สาธารณะประโยชน์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ซึ่งได้รับความยินยอมให้ใช้ที่ดินตามมติที่ประชุมสภาตำบลไม้รูด (องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙)
    ๗) ที่ดินสำหรับการรองรับการกำจัดขยะ จำนวน ๔๔ ไร่ ที่ตั้ง หาดไพริน หมู่ ๒ ต.ไม้รูด ห่างจากตัวเทศบาล ระยะทาง ๒๐ กม. 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
92
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,720
เดือนที่แล้ว
2,091
ปีนี้
15,495
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
25,299
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 92 46 1,720 2,091 15,495 6,972 25,299 44.192.115.114