ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรในพื้นที่ร้อยละ ๗๐ มีอาชีพการประมงพื้นบ้าน ร้อยละ ๒๕ มีอาชีพรับจ้างเกี่ยวกับการประมง และร้อยละ ๕ มีอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป การตั้งถิ่นฐานมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ แยกครอบครัวบ้างเล็กน้อย รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ ๔๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
      การเกษตรกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ มักเป็นการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดเพื่อขายไข่ และใช้ประกอบอาหาร ไม่เป็นอาชีพหลัก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นที่ราบแคบๆ และเล็กเรียวตลอดแนวพื้นที่ส่วนใหญ่ติดทะเล จึงมักจะต้องสั่งซื้อหรือนำเข้าผลิตผลทางเกษตรจากตัวจังหวัดตราดหรือจังหวัดใกล้เคียงมาขายต่อ การพาณิชยกรรมและบริการแสดงประเภท/จำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ ได้แก่
๑) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
      ก. สถานีบริการน้ำมัน ไม่มี
      ข. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ไม่มี ส่วนใหญ่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายของชำ
      ค. ตลาดสด จำนวน ๑ แห่ง โดยเทศบาลตำบลคลองใหญ่เป็นผู้ดูแล
      ง. ร้านค้าทั่วไป จำนวนประมาณ ๑๓๐ ร้าน

๒) สถานประกอบการเทศพาณิชย์
      ก. สถานธนานุบาล ไม่มี
      ข. ท่าเทียบเรือเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่(นอกเขตเทศบาลแต่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบเทศพาณิชย์)
๓) สถานประกอบการด้านบริการ
      ก. โรงแรม ๒ แห่ง จำนวนห้องพักรวม ๖๐-๗๐ ห้อง
      ข. ธนาคาร ๕ แห่ง
      ค. สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ๑๕ ร้าน
การอุตสาหกรรม ไม่มี
      ส่วนใหญ่เป็นร้านซ่อมเครื่องยนต์ เรือยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๒ ร้าน และร้านทำน้ำแข็งหลอดขนาดเล็ก จำนวน ๑ แห่ง
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่มี สถานที่ที่จะดึงดูดประชาชนต่างพื้นที่ได้มากนัก ส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามไปประเทศกัมพูชาและแวะเข้ามาซื้ออาหารหรือดูพื้นที่ เช่น แม่น้ำหรือลำคลอง 
 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 109 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28