ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ6006) 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ6005) 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบค่าใช้จ่ายการเดินทาง 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบฟอร์มคำร้องยื่นภาษีป้าย 28 เม.ย. 2564กองคลังDownload
แบบฟอร์มคำร้องยื่นเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบฟอร์มร้องเรียน-ร้องทุกข์ 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่างๆ 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7222) 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7218) 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
ใบลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
ใบลาพักผ่อน 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
ใบลาออก 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
ใบสมัครงาน 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 28 เม.ย. 2564Not FoundDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
361
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
786
เดือนที่แล้ว
880
ปีนี้
2,763
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
12,567
ไอพี ของคุณ
34.232.62.64
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 361 112 786 880 2,763 6,972 12,567 34.232.62.64