ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โทรศัพท์  039-581494, 091-0396477  โทรสาร. 039581494 ต่อ 0แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

back office


E-service


-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชุมโครงการจัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ประจำปี 2566 
-:- รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณ ลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ร่วมงานพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช
ต้อนรับปลัดเทศบาลย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ร่วมทำบุญประจำปี
ร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตลาด1)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคลองใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณข้างอู่ช่างหมี หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานเฉลิมราษฎร์ หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณ ลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโครงการประดิษฐ์กระทงเนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประดิษฐ์กระทงเนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย โครงการปลูกผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการปลูกผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื่ม ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื้ม ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมสดพร้อมดื้ม ยู เอส ที รสจืด ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเสริม(นม)สนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่2/2566(เดือนพฤศจิกายน) 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเสริม(นม)สนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่1/2566(เดือนตุลาคม) 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอาหารเสริม(นม)สนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (เดือนกันยายน) 
-:- การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) สนับสนุนให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (เดือนสิงหาคม) 
-:- โครงก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส บริเวณลำคลองหมู่ 3 และหมู่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (ตามแบบที่เทศบาลตำบลคลองใหญ่กำหนด) 
-:- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.40 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. บริเวณซอยท่าเรือ 1 (ข้างร้านป้าน้อย) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  
-:-  ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัว U กว้าง 1.40 ม. ยาว 73.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. บริเวณซอยท่าเรือ 2 (ข้างร้านช่างหมี) หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองใหญ่ 
-:- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง 1.40 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร บริเวณซอยท่าเรือ 1 ข้างบ้านป้าน้อย ม.3  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565
ศาลเจ้าแม่ทับทิม
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ

ปลากุเลาเค็ม
ผ้ามัดย้อม
ขนมบันดุ๊ก

-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถขยะ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:-  ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- รับสมัครนักเรียน นักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป้นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 
-:-  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ขอประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น  


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดตราดระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 31/03/2564
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
105
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
2,905
ปีนี้
22,000
ปีที่แล้ว
6,972
ทั้งหมด
31,804
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
31/03/2564 90 105 162 2,905 22,000 6,972 31,804 34.229.63.28